1.     Doba hotelowa trwa od godz. 1400 do godz. 1100

2.     W całym domu obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA.

3.     Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej, która trwa od godz. 2200 do godz. 600

4.     Warunkiem zagwarantowania rezerwacji, będzie:

wpłata 30% zadatku w terminie 7 dni od otrzymania POTWIERDZENIA REZERWACJI przesłanej przez MIKOŁAJEK JASTRZĘBIA GÓRA . Wpłata zadatku jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

5.     Brak wpłaty zadatku w podanym terminie jest jednoznaczny z  rezygnacją z rezerwacji.

6.     Zarezerwowany czas pobytu jest wiążący dla obu stron, dlatego nie są praktykowane zwroty.

7.     W szczycie sezonu  (od 23 czerwca do 26 sierpnia) przyjmuje się rezerwacje w turnusach co najmniej sześciodniowych.

8.     Wszelkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem pobytu należy załatwić w dniu przyjazdu.

9.     Wykupiony pobyt w MIKOŁAJEK JASTRZĘBIA GÓRA nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia gości ośrodka.

10.  Za bezpieczeństwo dzieci w domach, jak i na terenie posesji odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

11.  Wszelkie usterki należy zgłaszać na bieżąco.

12.  Ewentualne szkody i zniszczenia powstałe podczas pobytu będą szacowane przy zdawaniu pokoi, wraz z pobieraniem adekwatnej rekompensaty.

13.  Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Każdy z zameldowanych gości ośrodka jest zobowiązany do zamykania bramy wjazdowej. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

14.  Mikołajek Jastrzębia Góra nie jest przystosowany do przebywania zwierząt, w związku z powyższym nie zezwalamy na przetrzymywanie w pokojach gościnnych zwierząt domowych.

15.  Najemca przed wyjazdem  przekazuje pokój do kontroli jego stanu w celu rozliczenia się z wyposażenia.

16.  Grillowanie odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się grillowania na balkonach.

17.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

18.  Niestosowanie się do powyższego regulaminu może powodować natychmiastowe zerwanie umowy bez zwrotu ustalonej kwoty za pobyt.

 

 

 

Życzymy udanego pobytu!